Cuirfidh idir bhaill agus lucht tacaíochta Ghluaiseacht an Phobail spéis sna himeachtaí thíos.


Baile Átha Cliath - 25 Feabhra 2016


Ní bheadh cuma ró-mhaith ortsa ach an oiread dá dtumfaí i gclóirín thú!

Buailimis le sicíní an TTIP!
Léirsiú i gcoinne an bhabhta idirbheartaíochta is déanaí faoin TTIP.
Oifigí Choimisiún an Aontais Eorpaigh,
12-14 Sráid an Mhóta Íochtarach, Dublin.
Déardaoin, 25 Feabhra 2016, 1.00 p.m.

Fios an bhealaigh: fág an Gailearaí Náisiúnta ar Shraid an Chláraigh agus téigh i dtreo Dhroichead na Dothra, ar an taobh thuaidh de Chearnóg Mhuirfean, go dtiocfaidh tú chomh fada le Sráid an Mhóta Íochtarach. Ta oifigí an Choimisiúin suite ag uimhir 12 (féach thíos). Gabhann busanna uimhir 4, uimhir 7 agus uimhir 8 an tslí ó Shraid Uí Chonaill.

Tá eolas breise ar na sicíní le fáil ar an gcaipéis seo.


Oifigí Choimisiún an AE, Sráid an Mhóta


Baile Átha Cliath - 10 Deireadh Fómhair 2015


Cliceáil anseo chun mioneolas a fháil ar an ócáid thuas.


Baile Átha Cliath - 7 Meán Fómhair 2015


Cuid den dream a ghlac páirt san agóid

Gluaiseacht an Phobail
Agóid
Scriostar an TTIP!
Gailearaí Naisiúnta na hÉireann,
ag doras Sciathán na Mílaoise, Sráid an Chláraigh, BÁC 2.
Dé Luain, 7 Meán Fómhair 2015, 12.00 p.m.
Beidh David O’Sullivan, ambasadóir an AE do na Stáit Aontaithe agus bolscaire ar son an TTIP ag labhairt ar:
'An caidreamh trasatlantach agus an TTIP'


Baile Átha Cliath - 15 Iúil 2015


Cuid den dream a ghlac páirt san agóid

Gluaiseacht an Phobail
Agóid
An deichiú babhta idirbheartaíochta faoin TTIP
Áras Pharlaimint na hEorpa
Sráid Dhásain, BÁC 2.
Dé Céadaoin, 15 Iúil 2015, 1.00 p.m.

Tá preasráiteas a d'eisigh Gluaiseacht an Phobail le fáil anseo.


Baile Átha Cliath - 29 Meitheamh 2015


Cuid den dream a ghlac páirt san agóid

Gluaiseacht an Phobail
Agóid
Tugaimis treoir do Sheán Kelly MEP vótáil i gcoinne an TTIP
Ceanncheathrú Fhine Gael
51 Sráid an Mhóta Uachtair, BÁC 2.
Dé Luain, 29 Meitheamh 2015, 1.00 p.m.
Beirigí libh bratacha agus póstaeir i gcoinne an TTIP!

Is ball de Choiste Trádála Idirnáisiúnta an AE é Sean Kelly agus beidh sé ag caitheamh vóta Dé Luain seo chugainn ar roinnt de na forálacha dochracha a bhaineann leis an TTIP. Ós rud é go dtugann sé tacaíocht láidir don chonradh, tá sé nach mór cinnte go vótalfaidh sé ar a shon: is é sin, in éadan leas mhuintir na hÉireann agus i bhfabhar leas na gcomhlachtaí móra.


Baile Átha Cliath - 22 Aibreán 2015


Cuid den dream a ghlac páirt san agóid

Gluaiseacht an Phobail
Agóid
An naoú babhta idirbheartaíochta faoin TTIP
Oifigí an Aontais Eorpaigh
Sráid Theach Laighean, BÁC 2.
Dé Céadaoin, 22 Aibreán 2015, 1.00 p.m.


Baile Átha Cliath - 27 Márta 2015

Agóid
Scriostar an TTIP!
Dé hAoine, 27 Márta ag Caisleán BhÁC (geata Shráid an Dáma)
ag 10 - 11 a.m. ar theacht do coimisinéir trádála an AE,
Cecilia Malmström
agus arís ag 12:30 - 1:30 p.m. ar imeacht don Choimisinéir Malmström
Cuirfear póstaeir ar fáil.

D'eagraigh Gluaiseacht an Phobail léirsiú ag Caisleán Bhaile Átha Cliath, Dé hAoine an 27ú lá den mhí, nuair a bhí Staidéar Eacnamaíochta Chópanhágan á sheoladh. D'éiligh lucht an léirsithe go gcuirfí deireadh leis an TTIP. Ina measc siúd a ghlac pairt bhí daoine ón TEEU, UNITE, Uplift agus Comhlámh. Bhronn an grúpa Uplift achainí ar an gCoimisinéir Malmström, coimisinéir trádála an AE, sular fhreastail roinnt againn ar chruinniú de Choiste Gnóthaí Eorpacha an Oireachtais.


Baile Átha Cliath - 27 Feabhra 2015


Ó chlé go deas: Frank Keoghan, Joan Collins TD agus Constantin Gurdjiev.

Díospóireacht
TTIP: cad é agus ar chóir dúinn a bheith buartha?
Constantin Gurdjiev (eacnamaí) agus
Frank Keoghan (uachtarán TEEU, rúnaí Ghluaiseacht an Phobail).
Joan Collins T.D. a bheidh mar óstach.
Óstán Wynn, Sráid na Mainistreach, BÁC 1.
Dé hAoine, 27 Feabhra 2015, 7.30 p.m.
Le tacaíocht ó na ceardchumainn TEEU, Mandate agus UNITE.

Tá físeáin de na cainteanna a dhein Frank Keoghan agus Constantin Gurdjiev, agus de na ceisteanna a chuir an lucht éisteachta, le feiscint anois ar YouTube.


Baile Átha Cliath - 4 Feabhra 2015

Gluaiseacht an Phobail
Agóid
Scriostar TTIP agus CETA anois!
Oifigí Pharlaimint na hEorpa
Sraid Theach Laighean, BÁC 2.
Dé Céadaoin, 4 Feabhra 2015, 1.00 p.m.

Gabhaimid buíochas leosan go léir a thacaigh lenár n-agóid i gcoinne na Comhpháirtíochta Trádála agus Infheistíochta Trasatlantaí (TTIP), agus go hairithe le Joan Collins TD, Seán Crowe TD, Clare Daly TD, Seamus Healy TD, Paul Murphy TD, an Seanadóir David Norris, Thomas Pringle TD, Peadar Tóibín TD, Mick Wallace TD, Eamon Devoy, rúnaí ginearálta TEEU, agus lenár gcairde i gComhlámh.

Tá cóip den phreasráiteas a d'eisigh Gluaiseacht an Phobail le léamh anseo.


Ar son an fhlaithis, an daonlathais agus na córa sóisialta.