Is féidir dul i dteagmháil le Gluaiseacht an Phobail ag na seoltaí seo a leanas:

Ríomhphost: post@people.ie

Guthán:
Frank Keoghan - 087 2308330
Kevin McCorry - 086 3150301

Post:
Gluaiseacht an Phobail,
25 Corrán Sheanabhann,
Seantrabh,
Baile Átha Cliath 9.

Réigiún lár na tíre:
Mags Glennon: Magsglennon@hotmail.com; 087-6711130.
June Kelly: june_kelly_2@hotmail.com; 086-1963134.
Joe Reynolds: Joerenols@hotmail.com


Ballraíocht/ordú seasta:
Is féidir foirm chun ballraíocht i nGluaiseacht an Phobail a iarraidh agus/nó chun tacú leis an nGluaiseacht trí ordú seasta a íoc, a bhailiú anseo.
Ballraíocht bliana: €40 (le tuarastal) nó €20 (gan tuarastal)

Táillí comhcheangail:
1-250 ball - €75
251-500 ball - €100
501-1,000 ball -€200
1,001-4,000 ball -€400
4,001-10,000 ball - €600
10,001-50,000 ball - €1,000
Níos mó ná 50,000 ball - €2,000


Ar son an fhlaithis, an daonlathais agus na córa sóisialta.