Cuirfidh idir bhaill agus lucht tacaíochta Ghluaiseacht an Phobail spéis sna himeachtaí thíos.


Baile Átha Cliath - 21 Samhain 2013

Gluaiseacht an Phobail
Léacht Bhliantúil Raymond Crotty
Flaitheas na hÉireann i gcúrsaí bia
Cainteoir: Feargal Anderson
Cathaoirleach: Joe Murray
Institiúid na hÉireann
Sráid an Phiarsaigh, BÁC 2
Déardaoin, 21 Samhain 2013, 7:30 p.m.

Tá cáipéis i dtaobh léacht na bliana seo i gcuimhne Raymond Crotty le fáil anseo.


Baile Átha Cliath - 16-22 Samhain 2013


Baile Átha Cliath - 15-16 Samhain 2013

Gluaiseacht an Phobail
Comhaontas na Síochána is Neodrachta

Comhdháil
An tAontas Eorpach - an Ghné Mhíleata
Institiúid na hÉireann
27 Sráid an Phiarsaigh, BÁC 2
Dé hAoine agus Dé Sathairn, 15-16 Samhain 2013

Tá clár na comhdhála le fáil anseo.


Baile Átha Cliath - 15 Deireadh Fómhair 2013

Gluaiseacht an Phobail
Léirsiú faoin mbuiséad, 2014
Ar mhaithe le 'socracht an euro' -
ní ar mhaithe leis an bpobal

Ag príomh-gheata Theach Laighean
Sráid Chill Dara, BÁC 2
Dé Máirt, 15 Deireadh Fómhair 2013, 12:45 p.m.

Tá tuilleadh eolais le fáil ó Kevin McCorry ag (086) 3150301.


Baile Átha Cliath - 9 Bealtaine 2013

People's Movement
Léacht Tionscnaimh Lá na hEorpa
'Lá na hEorpa, Géarchéim na hEorpa,
agus Fiacha Síoraí na hÉireann'

Andy Storey
Institiúid na hÉireann
27 Sráid an Phiarsaigh, BÁC 2
Déardaoin, 9 Bealtaine 2013, 7:30 p.m.


Andy Storey ag labhairt ar Lá na hEorpa i mbliana.

Tá téacs an léachta a thug Andy Storey ar Lá ha hEorpa, léacht dar teideal 'Croinic géarchéime a tuaradh: eacnamaíocht pholaitiúil thogra na hEorpa', le fáil anseo.


Baile Átha Cliath - 9 Bealtaine 2013

Gluaiseacht an Phobail
Léirsiú ar Lá na hEorpa
Éilíonn an AE ciorraithe chun baincéirí a íoc
Oifigí an Aontais Eorpaigh
Sráid Theach Laighean, BÁC 2
Déardaoin, 9 Bealtaine 2013, 1:00 p.m.


Roinnt de na daoine a ghlac páirt sa léirsiú ar Lá na hEorpa.

Tá preasráiteas a d'eisigh Gluaiseacht an Phobail le léamh anseo.


Baile Átha Cliath - 30 Aibreán 2013

Gluaiseacht an Phobail
Agóid
I gCoinne cruinniú de Choiste Míleata an AE i mBÁC
Teacht le chéile os comhair amharclann an Olympia
Sráid an Dáma, BÁC 2
Dé Máirt, 30 Aibreán, 1:00 p.m.


Roinnt den slua a ghlac páirt san agóid, an 30ú Aibréan.

Féach anseo le haghaidh eolais ar Choiste Míleata an AE.


Baile Átha Cliath - 25 Márta 2013

Gluaiseacht an Phobail
Agóid
Amach le gríosóirí cogaidh an AE!
Caisleán Bhaile Átha Cliath
Dé Luain, 25 Márta 2012, 1:00 p.m.
Teacht le chéile: os comhair Amharclann an Olympia, Sráid an Dáma.

Tá eolas ar chomhdháil idir-pharlaiminteach an AE faoin gComhbheartas Eachtrach agus Slandála le fáil anseo.


Baile Átha Cliath, 10 Márta 2013


Buail ar an íomhá lena mhéadú.


Baile Átha Cliath - 15-17 Feabhra 2013

Paul Murphy, feisire Eorpach
Cruinniú Mullaigh Freasúrach na hEorpa, 2013
Halla na Saoirse, Cé Éidin, BÁC 1
Aoine-Domhnach, 15-17 Feabhra 2013.
Le haghaidh sonraí breise féach:
countersummit.eu


Baile Átha Cliath - 14 Feabhra 2013


Ar son an fhlaithis, an daonlathais agus na córa sóisialta.