Cuirtear stop leis an TTIP!

An Dr Paul O'Connell ag labhairt ar an gComhpháirtíocht Trádála agus Infheistíochta Thrasatlantach (TTIP).


Vótáil Níl!


Ceist


Léacht Raymond Crotty 2011

Léacht a thug an Dr Conor McCarthy ar 'Rainseoirí agus Lucht Baincéireachta i nGeilleagar Éireannach na Linne Seo', an 15 Deireadh Fómhair 2011.


'Conradh na bhfiach'


Léargas ón nGearmáin ar an Meicníocht Eorpach um Chobhsaíocht.


Géarcheim san AE

Chualathas an dá chaint thíos ag comhdháil dar theideal 'Géarchéim san AE' i mBÁC, an 7-8 Deireadh Fómhair 2011:


Frank Keoghan ó Ghluaiseacht an Phobail ag caint ar an gceist 'Ar chóir d'Éirinn fanacht san euro?' Tá téacs an pháipéir le léamh anseo.


Alex Gordon ón RMT, ceardchumann Sasanach, ag caint ar an gceist 'Ar chur i gcéill í an "Eoraip Shóisialta"?'


Liospóin II

Tá sraith de sheacht bhfiseán ina bpléitear gnéithe éagsúla de Chonradh Liospóin curtha amach ag Gluaiseacht an Phobail:


1. Cad is cúis leis an athvótáil?


2. Cearta na nOibrithe


3. Na hImpleachtaí Míleata


4. Na hImpleachtaí Eacnamaíocha


5. Vótáil Tromlaigh Cháilithe


6. Torthaí an 'Níl' Anuraidh


7. Focal Scoir


Léirmheas McKenna ar leabhrán an Choimisiúin Reifrinn

Ag labhairt di ag cruinniú poiblí i nDún Laoghaire, an 1 Meán Fómhair 2009, rinne Patricia McKenna léirmheas ar leabhrán an Choimisiúin Reifrinn ar Chonradh Liospóin - leabhrán a cuireadh amach ar chostas na gcáiníocóirí.


Crochann arm an Aontais an bhratach

Bhí míleatú an Aontais Eorpaigh le feiceáil go soiléir nuair a crochadh an bhratach lasmuigh de Pharlaimint na hEorpa le déanaí.


Tony Bunyan

Thug Tony Bunyan, stiúrthóir de chuid Statewatch agus bunaitheoir an European Civil Liberties Network, caint dar teideal 'Is a surveillance society the shape of things to come?' ag léacht poiblí a d'eagraigh an ICCL i gCumann Dlí na hÉireann, an 20 Meitheamh 2009.


Stoca Mac Stoca


Caith siar é!

Físeán de chuid an European Referendum Campaign.


Ringmasters of the EU

Físeán de chuid an European Referendum Campaign.


Andy Storey

Andy Storey ón Centre for Development Studies i gColáiste na hOllscoile, BÁC, ag caint mar gheall ar 'An tAontas Eorpach agus an Nua-Choilíneachas' ag léacht a d'eagraigh Gluaiseacht an Phobail i mBaile Átha Cliath, an 28 Samhain 2007.


Ben Hayes

Ben Hayes ón eagras Statewatch ag caint mar gheall ar 'Creimeadh na gCeart Sibhialta san Aontas Eorpach' ag léacht a d'eagraigh Gluaiseacht an Phobail i mBaile Átha Cliath, an 23 Eanáir 2008.

Bob Crow

Bob Crow ón gceardchumann Briotanach Rail Maritime and Transport Union ag labhairt ag léacht a d'eagraigh Gluaiseacht an Phobail i mBaile Átha Cliath, an 20 Samhain 2007.


Brian Denny

Brian Denny ón eagras Briotanach Trade Unionists against the EU Constitution (Britain) ag labhairt ag léacht a d'eagraigh Gluaiseacht an Phobail i mBaile Átha Cliath, an 20 Samhain 2007.


Ar son an fhlaithis, an daonlathais agus na córa sóisialta.